תאריך: יום: מופע/סרט: כתובת: שעה: פרטים: הערות:
ב' טבת

30/12/19

שני

זאת חנוכה

מופע לא נפסיק לצחוק בנייני האומה ירושלים   20:30 מכירת כרטיסים מוקדמת באשראי במענה קולי טיקט-פון

במספר: 08-6116211.  

המכירה עד ליום המופע בשעה 13:00. הבטיחי את מקומך.

מכירת כרטיסים גם במקום החל מהשעה 18:00 על בסיס מקום פנוי.

 אולם מדורג